www.diy2010.com - Οδηγίες με Video και Φωτογραφίες για τη
συντήρηση & διαχείριση ακινήτων, Ηλεκτρολογικά - Υδραυλικά - Βαψίματα, 
Γυψοσανίδες, Μόνωση, Κλιματιστικά, Κλειδαριές,
Ενέργεια, Μίσθωση & Φορολογία κ.α.

diy2010.com - Φτιάξτο μόνο σου και σώσε τα λεφτά σου

Συστήματα Συναγερμών & Ασφάλειας

Συστήματα Συναγερμών & Ασφάλειας

Οι συνθήκες διαβίωσης την τελευταία δεκαετία και η αυξημένη παραβατικότητα έχουν καταστήσει την εγκατάσταση των συστημάτων ασφάλειας και συναγερμών, απαραίτητη για κάθε κατοικία και κατάστημα.

Από την άλλη πλευρά η εξέλιξη της τεχνολογία στον συγκεκριμένο τομέα, δίνει την δυνατότητα πολλαπλών και αξιόπιστων επιλογών με ανεκτό κόστος.

Τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος ασφάλειας είναι :

Συναγερμοί

Οι συναγερμοί είναι τα πιο διαδεδομένα συστήματα ασφάλειας λόγω της αποτελεσματικότητάς τους. Η λειτουργία των συναγερμών είναι να ασφαλίζουν-ελέγχουν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με ειδικές συσκευές ανίχνευσης, οι οποίες όταν αντιληφθούν κάποια κίνηση ή προσπάθεια διάρρηξης ενεργοποιούν τις σειρήνες. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι συναγερμοί έχουν τη δυνατόιτητα να είναι ενεργοποιημένοι, ακόμα και όταν οι ένοικοι είναι παρόντες στην οικία.

Επίσης τα περισσότερα συστήματα συναγερμών εφόσον υπάρχει τηλεφωνική γραμμή στο χώρο, παρέχουν τη δυνατότητα αποστολής ηχητικού μηνύματος σε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο που θα δηλωθεί.

Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού 

Παράλληλα (προαιρετικά) με την εγκατάσταση του συναγερμού υπάρχει η δυνατότητα της υπηρεσίας παρακολούθησης των ειδοποιήσεων από ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού. Το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού είναι ένας σταθμός παρακολούθησης που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και ελέγχει τα συνδεμένα σε αυτόν συστήματα συναγερμού. Η σύνδεση γίνεται συνήθως μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός ενός χώρου, τότε ενημερώνεται το κέντρο και ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες, την αστυνομία και όποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ή υπηρεσία επιθυμεί ο πελάτης.

Συσκευή GSM

Η συσκευή GSM είναι μπορεί να τοποθετηθεί (προαιρετικά) σε κάθε συναγερμό. Περιέχει μία κάρτα κινητής τηλεφωνίας SIM και σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο συναγερμός για οποιονδήποτε λόγο, αποστέλλεται ειδικό σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων ή και σε κάποιο επιλεγμένο κινητό ένα γραπτό SMS με την συγκεκριμένη ειδοποίηση. Οι συσκευές GSM τοποθετούνται συνήθως σε εγκαταστάσεις συναγερμών όπου δεν υπάρχει τηλεφωνική γραμμή ή στην περίπτωση που θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως σε περίπτωση που διακοπεί η τηλεφωνική σύνδεση θα αποσταλεί μήνυμα οπωσδήποτε στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας 

Στα συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας συγκαταλέγονται οι κάμερες (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) σε συνδυασμό με ένα καταγραφικό (DVR) και ένα μαγνητικό μέσο (σκληρός δίσκος). Οι κάμερες προσφέρουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ενός χώρου, μέσω του διαδυκτίου (internet) από μία οθόνη υπολογιστή ή από ένα κινητό τηλέφωνο. Με την καταγραφή των εικόνων στο μαγνητικό μέσο (σκληρός δίσκος), από αυτές  μπορούν να ανακτηθούν πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. 

ΚΑΜΕΡΕΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Πριν τη τοποθέτηση ενός συστήματος ασφάλειας - συναγερμού πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά πώς θα γίνει η εγκατάσταση του, διότι η σωστή εγκατάσταση των στοιχείων του συναγερμού έχει ιδιαίτερο ρολό για την σωστή λειτουργία του. Οι βασικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι :

Η επαρκής κάλυψη του προστατευόμενου χώρου,

Να μην μπορεί να εξουδετερωθεί από τρίτους,

Να μην ενεργοποιείται χωρίς αιτία, αλλά να λειτουργεί αξιόπιστα μόνο όταν υπάρχει λόγος.

 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας - παρακολούθησης κατοικίας περιλαμβάνει :

Παρακολούθηση και έλεγχο της κίνησης στην κύρια πόρτα εισόδου αλλά και σε κάθε άλλο σημείο εισόδου (μπαλκονόπορτες, παράθυρα κτλ).

Παρακολούθηση και έλεγχο της κίνησης στους εσωτερικούς χώρους.

Παρακολούθηση και έλεγχο της κίνησης στους εξωτερικούς χώρους.

Παρακολούθηση βοηθητικών χώρων, όπως αποθήκες ή χώρους parking.

Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω σταθερής τηλεφωνικής γραμμής ή κάρτας, σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού.

Δυνατότητα παρακολούθησης του χώρου μέσω internet από οποιοδήποτε PC ή κινητό τηλέφωνο για απομακρυσμένο έλεγχο (προαιρετικά).

Δυνατότητα καταγραφής εικόνων σε μαγνητικό μέσο (προαιρετικά).

 

Συναγερμός Οικίας

Τα βασικότερα μέρη ενός συνηθισμένου συναγερμού σε οικία είναι:

Οι μαγνητικές επαφές (παγίδες).  Οι μαγνητικές επαφές ασφαλίζουν τα βασικότερα αν όχι όλα τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα, κλπ) του σπιτιού που μπορεί να εισέλθει ένας διαρρήκτης στο σπίτι.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ

Οι ανιχνευτές κίνησης (ραντάρ) εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Οι Ανιχνευτές κίνησης αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε κίνηση υπάρξει στο χώρο και εφόσον είναι οπλισμένος ο συναγερμός τον ενεργοποιούν. Πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και αξιόπιστοι, ώστε να μην ενεργοποιούν τον συναγερμό χωρίς αιτία.

ΡΑΝΤΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΟΥΦΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ         ΡΑΝΤΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ       ΡΑΝΤΑΡ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ  

Οι σειρήνες. Οι συναγερμοί καλό είναι να περιλαμβάνουν δυο (2) σειρήνες ειδοποίησης, μία εσωτερική και μία εξωτερική σειρήνα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ        

Η κεντρική μονάδα. Η κεντρική μονάδα είναι ο πίνακας ελέγχου (εγκέφαλος) του συναγερμού . Επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους αισθητήρες και ενεργοποιεί τις σειρήνες στέλνοντας ταυτόχρονα σήματα ειδοποίησης (στο κέντρο λήψεως σημάτων ή σε κάποιο άλλο τηλέφωνο). Χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των ζωνών που ελέγχει. Κάθε ζώνη αντιστοιχεί σε ένα ή δυο στοιχεία ελέγχου (παγίδες ή ραντάρ). Αν γίνει καλωδιακό το σύστημα συναγερμού και όχι ασύρματο εκεί θα οδηγούνται όλα τα καλώδια από τους ανιχνευτές κίνησης, τις παγίδες, τις σειρήνες, το πληκτρολόγιο χειρισμού.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ         ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Το πληκτρολόγιο χειρισμού. Από το πληκτρολόγιο οπλίζεται και αφοπλίζεται ο συναγερμός και προγραμματίζονται διάφορες λειτουργίες στην κεντρική μονάδα. Στα σύγχρονα συστήματα με κατάλληλο προγραμματισμό υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιούνται μόνο οι ζώνες που ελέγχουν εξωτερικά την οικία, όταν οι ένοικοι βρίσκονται μέσα σε αυτή. Επίσης σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο συναγερμός το πληκρολόγιο μας δείχνει από ποιά ζώνη προέρχεται η αιτία ενεργοποίησης.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ          ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες κρατούν το σύστημα σε λειτουργία σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή ρεύματος.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

 

Επιλογές για Αγορά Συστήματος Συναγερμού Οικίας.

Αν οι απαιτήσεις δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές και απλά χρειάζονται μια ή δυο παγίδες (μαγνητικές επαφές) ή ένας ανιχνευτής (ραντάρ) που θα ενεργοποιούνται όταν δεν βρισκόμαστε στην οικία, μπορούμε να βρούμε έτοιμα πακέτα (σετ), που υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα ηλεκτρονικών και με μικρή προσπάθεια να τα εγκαταστήσουμε στο χώρο μας.

Διαφορετικά εφόσον το επίπεδο των απαιτήσεων ανεβαίνει, ειδικά για ανίχνευση σε εξωτερικούς χώρους, τότε θα χρειαστούν πλέον σύνθετες λύσεις και καλό είναι να απευθυνθούμε σε ειδικούς εγκαταστάτες συναγερμών.